Yrittäjä-Suomi

5 vuotta yrityselämässä, 27 vuotta yrittäjänä ja kuluneen eduskuntakauden työelämävaliokunnan.
Jäsenyys ovat vahvistaneet valmiuksia viedä yrittäjän ja työelämän edellytyksiä eteenpäin eduskuntatyössä.
Hyvin voiva yrittäjyys luo hyvinvointia kaikille suomalaisille. Päättäjän velvollisuus on luoda yrittäjyydelle edellytykset. Sitä työtä haluan tarmokkaasti jatkaa.


Siispä toimeen yrittäjän hyväksi

 

  1. Pidetään työpaikat, tietotaito ja varallisuus Suomessa tukemalla suomalaisten yritysten kasvua ja sukupolvenvaihdosta verotuksen keinoin. Palkitaan työllistämisestä.
  2. Huolehditaan yrittäjän jaksamisesta ja toimeentulosta antamalla mahdollisuus jättää yritys lepäämään kerran yrittäjäuralla.
  3. Yritysvaikutusarvio kaikkeen päätöksentekoon – yrityksen päätöksiin työhyvinvointiarvio.
  4. Lapsista hyötyy jokainen suomalainen; vanhemmuuden kulut valtiolle.