If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message

Arja Karhuvaara

KUNTAVAALIT 2012

HYVINVOIVA SUKUPOLVIEN HELSINKI ON  KESTÄVÄN TALOUDEN JA ASIAKASLÄHTÖISESTI TUOTETTUJEN PALVELUJEN  PERUSTA

Tätä mieltä olivat ne 1872 helsinkiläistä, jotka päättivät luottaa minuun näissä vaaleissa. Kiitos siitä. Tehdään yhdessä jokaiselle parempi ja myös taloudellisesti kestävä kotikaupunki, johon jokaisella halukkaalla on varaa jäädä asumaan.

Kiitos luottamuksesta  ja pitäkää aktiivisesti yhteyttä. Vain niin saamme asioita eteenpäin ja tarvittavaa muutosta aikaan.

 

VOIT TUKEA VAALIKAMPANJAANI rahallisella tuella, jakamalla esitteitä ja suosittelemalla ystävillesi sekä auttamalla käytännön kampanjassa.

Yksityishenkilön lahjoituksen maksimisumma on 3000 e JA   alle 800 eivät tule julkisuuteen jos et niin halua.

KAMPANJAANI VOIT TUKEA RAHALLISESSTI
HELSINGIN KOKOOMUSYRITTÄJIEN VAALITILIN KAUTTA
Helsingin kokoomusyrittäjät/ vaalitili
FI84 5780 3820 0348 65
OKOYFIHH 
VIITEKENTTÄÄN EHDOTTOMASTI MERKKI
ARJA   KARHUVAARA/KUNTAVAALI 2012

Ennakkoäänestys 17-23.10

Varsinainen vaalipäivä  su 28.10.10

Vastaamani vaalikoneet: YLE,  Helsingin sanomat, Terveydenhuollon vaalikone sekä MTV3.
Ajatuksiani siitä,  miten kaupungin  talous hoidetaan niin, että elämänkaaren alkupäähän ja koulutukseen investoiduilla euroilla luodaan oppimiskykyisiä lapsia, jaksavia vanhempia, työkykyisiä  palvelujen maksajia sekä terveempiä ja toimintakykyisempiä ikäihmisiä.Yhden sukupolven etu ei ole toiselta pois.

HYVINVOIVA HELSINKILÄINEN VAUVASTA VAARIIN

1. Sosiaali- ja terveysvirastojen = kaupungin suurimman budjetin, yhdistäminen luo hyvät mahdollisuudet saada aikaan toimivat hoitoketjut, osaavan perusterveydenhuollon ja tehokkaan, toimintakykyä ja elämän laatua parantavan kuntoutuksen.

Organisaatiouudistus keventää myös hoivahenkilöstön työtä moniammatillisuuden ja asiakkaiden toimintakyvyn parantuessa.

Panostetaan terveyshyötyjä tuoviin palveluihin!

2. Ulkoliikuntapaikkoja on rakennettava puistoihin ja ostareihin alueille, joissa väestö ikääntyy. Samoin lasten leikkipuistoista voi muokata kaikille sukupolville sopivia liikkumis- ja oleskelukeitaita.

3. Vanhusneuvolat seniorikeskusten yhteydessä, ostoskeskusten terveyskioskit, miesklinikka ja tehokas, lasta ja nuorta  lähellä oleva kouluterveydenhuolto estävät syrjäytymistä ja ottavat kopin silloin kun on uhkana jäädä ongelmineen yksin.

4. Erikoissairaanhoidosta on päästävä kuntoutukseen ja kotiuttavaan jatkohoitoon myös yksityisiin sairaaloihin ja hoitokoteihin. Näin vältetään turha ja kallis sairaalaan jääminen ja nopeutetaan kotiutumista. Erikoissairaanhoidossa kotiutusta odottavat  tukkivat akuuttihoitoa ja leikkauksia tarvitsevien hoitoon pääsyn ja maksavat miljoonia euroja vuodessa väärän laitoksen hoitovuorokausina

5. Terveysdenhoidon toimenpide- ja vuorokausihinnat on oltava julkisesti verrattavissa. Kaupungin on järjestettävä ja maksettava asiakkaan valitseman laatutarkastetun hoitopaikan kustannus siihen hintaan, jolla se itse palvelun tuottaisi. Valinnanvapaus nostaa myös palvelun laatua.Julkisen sektorin  palvelulaskussa näyttävä todellinen palvelun hinta.

6. Sodan veteraaniemme palveluissa on noudatettava valtakunnallista toimintakonseptia ja kuntoutuksen käytäntöjä on siirrettävä myös muun vanhusväestön hyödyksi.Oulunkylän kuntoutussairaala otettava aktiiviseen käyttöön palvelemaan myös ympäröivien alueiden asukkaita.

7. Koulut, päiväkodit ja kirjastot ovat yhteisiä toimintatiloja iltapäivä- ja iltakerhoille, Näin vältetään myös lasten yksinäiset iltapäivät ja mahdollistetaan eri sukupolvien kohtaaminen ja yhdessä tekeminen

8. Kaupungin saaret kaikkien, ei vain veneilijöiden ja yhdistysten  kesäparatiiseiksi. Vesibussiliikenne osaksi kaupunkiliikennettä.

SENIORIEN HELSINKI

Palvelusetelit ja ostopalvelut mahdollistavat jokaisen hoiva- ja palveluasumisen. Raha ei saa olla este turvalliseen asumiseen eikä terveys- tai kuntoutuspalvelujen saamiselle. Täydentämisrakentamisella sukupolvien kortteleita.

Moniammatilliset vanhusneuvolat senioritaloihin nopeuttamaan hoitoonpääsyä ja terveysseurantaa.

Kaupungin hoitama palveluneuvonta MYÖS INTERNETIN ULKOPUOLELLA helpottamaan palvelun hankkimista

Nykyistä aktiivisempi kuljetuspalvelu viemään toimintakykyä ja vireyttä ylläpitäviin toimintaryhmiin sekä retkille. Kuntoutus on varsinkin ikäihmisen oikeus koska liikuntakyky romahtaa nopeasti

ASUMINEN

On suosittava täydentämisrakentamista  ,myös ylöspäin, taloyhtiöiden kiinteitöverojen ja peruskorjauskulujen helpottamiseksi. Ostareihin ja palvelujen lähelle rakennettava senioriasuntoja. Asumisen kuluja ei saa verotuksella nostaa.

Hissien rakentaminen mahdollistaa jokaisen pääsyn omaan kotiin. Museaaliset arvot ja rakennustekniikka ovat  yhteensovitettavissa jos niin halutaan!

Lapsiperheiden kato naapurikuntiin asunto- ja ympäristösyistä on pysäytettävä rakentamalla perheasuntoja pelkkien yksiöiden sijaan ja suosimalla muunto- ja kimparakentamista.

Jokaiselle asuinalueelle pyritään rakentamaan erilaisia ikä-ihmisille soveltuvia, palveluihinkin soveltuvia koteja. Niihin voi muuttaa kun omassa kodissa on ahdasta,  liikaa yksin tai tarvitsee enemmän hoivaa.

KAUPUNKITALOUS

Panostamalla lapsiperheiden hyvinvointiin, nuorten asuttamiseen ja terveyshyötyä tuottavaan sairaanhoitoon sekä terveydenedistämiseen ja ennaltaehkäisyyn investoimme tulevaisuuteen ja huolehdimme siitä, että myös elämän viime vuosina on mahdollisuus hyvään elämänlaatuun ja tarvittaviin palveluihin.

Myymällä osan korjaustarpeessa olevista kaupungin asuintaloista saamme rahaa uusien, energiatehokkaiden kotien rakentamiseen.

Huolehtimalla myös  keskituloisten perheiden hyvinvoinnista ja asumisen sekä palvelujen kohtuuhintaisuudesta varmistamme sen, että palveluyrittäjille riittää asiakkaita ja työpaikat sekä veronmaksajat  pysyvät Helsingissä.

 

Lue tästä vaalilehteni ja toimintakeinot

Hei kuntoutusalan kolleega …